LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN

 • DUSUN LOBONGKOK (Kadus : Aris Hidayat)
 • Nama Ketua RW 01: Marjono
 • RT 01: Sumano
 • RT 02: Dimyati
 • RT 03: Sukarno
 • RT 04: Dasro
 • RT 05: Kairun
 • RT 06: Sukriyanto
 • Nama Ketua RW 02: Tanuri
 • RT 01: Abdul Wais
 • RT 02: Rastono
 • Nama Ketua RW 03: M. Nasir (Alm)
 • RT 01: Gunarso
 • RT 02: Karnawi
 • RT 03: Tarsim
 • RT 04: Sunoto
 • Nama Ketua RW 04: Sarwo Santoso
 • RT 01: Tasdik
 • RT 02: Andi
 • RT 03: Duladi
 • Nama Ketua RW 05: Kamari
 • RT 01: Sakwad
 • RT 02: Sanawi
 • RT 03: Sanad
 • DUSUN PENUNTUN (Kadus : Sunoyo)
 • Nama Ketua RW 06: Bambang Hermanto
 • RT 01: Sutaji
 • RT 02: Siswoyo
 • RT 03: Sutoyo
 • Nama Ketua RW 07: Edi Sutarmo
 • RT 01: Mungkar
 • RT 02: Burhanudin
 • RT 03: Drajad
 • RT 04: Jaelani
 • RT 05: Kusnari
 • Nama Ketua RW 08: Sutarno
 • RT 01: Caslam
 • RT 02: Nurohman
 • RT 03: Yunarto
 • RT 04: Rasum
 • DUSUN TAMANSARI (Kadus : Manis)
 • Nama Ketua RW 09: Wartoko
 • RT 01: Sudirjo
 • RT 02: Wahidin
 • RT 03: Wagyo
 • Nama Ketua RW 10: Sugiyanto
 • RT 01: Caridi
 • RT 02: Panukarto
 • DUSUN KECEPIT (Kadus : Supardi)
 • Nama Ketua RW 11: Wari
 • RT 01: Wahadi
 • RT 02: Sunaryo
 • RT 03: Tamin
 • DUSUN KARANGSAMBUNG (Kadus : Uripno)
 • Nama Ketua RW 12: Budiman Taufiq
 • RT 01: Dasuki
 • RT 02: Warnoko
 • RT 03: Carto
 • DUSUN SIDOMULYO (Kadus : Uripno)
 • Nama Ketua RW 13: Kusnan
 • RT 01: Sudako
 • RT 02: Sisantoso
 • RT 03: Tohari
 • DUSUN KARYAMUKTI (Kadus : Supardi)
 • Nama Ketua RW 14: Fahrudin
 • RT 01: Kusam
 • RT 02: Daris
 • RT 03: Sumarmo
 • RT 04: Radu
 • RT 05: Taruno